Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Správcem osobních údajů je: Lenka Blažková, sídlem Žinkovská 4, Praha 10, IČ 03682781, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „Správce")

2. Zpracovávané osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení"):

  • emailová adresa

3. Emailovou adresu je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete na dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

5. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám, a to za účelem technického zajištění zasílání obchodních sdělení:

  • Poskytovatel softwaru MailChimp
  • Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá

6. Souhlas se zpracováním e-mailové adresy lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním emailu na adresu info@lenkablaza.cz  nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

7. Vezměte, prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

kONTAKT

+420 728 363 964

info@lenkablaza.cz

sLEDUJTE MĚ

Lenka Blaza FacebookLenka Blaza Instagram

vE ZKRATCE

Zabývám se tvorbou autorského šperku a artefaktů z cínu a technikou galvanoplastiky. Šperk vnímám jako osobní záležitost a způsob, jakým lze vyjádřit svou náladu a individualitu.