Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Mědí pokovená sada Javor RESERVED!

Sada náhrdelníku a náušnic vyrobených z mědí pokovených opravdových listů javoru.  Řetízek a háčky z chirurgické oceli v barvě růžového zlata.

Cena

2.850 

Není skladem

Popis

Sada šperků na objednávku – náhrdelník a náušnice. Listy byly nasbírány ručně v české přírodě.

Náhrdelník mědí pokovený opravdový list javoru.
Velikost přívěsku cca 6,5 x 5,3 cm.
Patinováno červenou.
Povrchově ošetřeno speciálním ochranným lakem proti oxidaci, vlhkosti a korozi.

Zavěšeno na řetízek z nerezové oceli, ozdobený kuličkou, v barvě červeného zlata.
Délka 50 cm + 5 cm prodlužovací řetízek, zapínání na karabinu.

Náušnice mědí pokovené opravdové listy javoru.
Rozměr náušnice 5 x 3,8  cm.
Délka i s háčkem 6,5 cm.
Zavírací náušnicový háček z chirurgické oceli v barvě červeného zlata.

Patinováno červenou patinou.
Povrchově ošetřeno speciálním ochranným lakem.

Přestože mé šperky pochází z přírody, nestárnou, ale naopak se stanou vaší permanentní ozdobou díky exkluzivní metodě, kterou je vyrábím.

Šperk vznikl v mé dílně složitým a časově náročným procesem galvanickým pokovením ryzí mědí. Měď je pevná, přesně kopíruje povrch přírodniny, včetně prasklinek a různých nerovností.

Electroforming – galvanoplastika je kouzelná magická technika, téměř alchymistický proces, umožňující pokovit předmět a dodat mu tak kovový vzhled, dlouhověkost a jedinečnost.

Ošetření a údržba měděných šperků
Šperky nevystavujte chlorované a slané vodě.
Zabraňte styku s parfémem a s lakem na vlasy.
Odkládejte šperky na noc a při sportu.
Mědí pokovené šperky není nutné nijak speciálně ošetřovat. Jsou povrchově chráněny lakem nebo voskem, přesto mohou oxidovat, což je přirozená vlastnost mědi.
Pokovené přírodniny neohýbejte, chraňte před poškrábáním a pádem.
V případě potřeby je můžete lehce přeleštit např. flanelem.

Šperky oblečte jako poslední a odkládejte jako první.

Měď (chemická značka Cu latinsky Cuprum) je ušlechtilý kovový prvek načervenalé barvy, používaný člověkem již od starověku. V období Římské říše se měď těžila hlavně na Kypru, proto dostala název cyprium (kov Kypru), později se zkrátil k cuprum. Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolný proti atmosférické korozi. Je základní součástí řady velmi důležitých slitin.

Měď je spojována s Venuší a odjakživa se považovala alchymicky za Venušin kov.

O léčebných vlastnostech mědi věděli již ve starověku. Aristoteles se prý ukládal k spánku vždy s měděnou koulí v ruce. Lékaři na dálném východě k prevenci zlomenin kostí používali červený měděný prášek, který zamíchali do mléka nebo do vody. V Indii mědí léčili nemoci kůže a očí. V Egyptě a Sýrii existuje zvyk dávat malým dětem měděný kroužek na nohu a ruku.

Set of jewellery to order – necklace and earrings. The leaves were collected by hand in the Czech countryside.

Necklace copper plated real maple leaf.
Pendant size approx. 6,5 x 5,3 cm.
Patinated red.
Surface treated with special protective varnish against oxidation, moisture and corrosion.

Suspended from a stainless steel chain, decorated with a ball, in rose gold.
Length 50 cm + 5 cm extension chain, carabiner clasp.

Copper plated real maple leaves earrings.
Size of earring 5 x 3,8 cm.
Length with hook 6,5 cm.
Closing earring hook made of surgical steel in rose gold.

Patinated with red patina.
Surface treated with special protective lacquer.

Although my jewellery comes from nature, it does not age, but instead becomes your permanent adornment thanks to the exclusive method I use to make it.

The jewellery was created in my workshop by a complex and time-consuming process of electroplating with pure copper. The copper is solid, exactly replicating the surface of the natural, including cracks and various irregularities.

Electroforming – electroforming is a magical technique, almost an alchemical process, that allows you to forge an object and give it a metallic look, longevity and uniqueness.

Treatment and maintenance of copper jewellery
Do not expose jewellery to chlorinated or salt water.
Avoid contact with perfume and hairspray.
Put jewellery away at night and when playing sports.
Copper plated jewellery does not need any special treatment. They are surface protected with lacquer or wax, yet they can oxidize, which is a natural property of copper.
Do not bend plated natural jewellery, protect it from scratches and drops.
If necessary, they can be lightly re-polished with e.g. flannel.

Copper (Cu in Latin: Cuprum) is a noble metallic element of reddish colour, used by man since ancient times. During the Roman Empire, copper was mined mainly in Cyprus, hence the name cyprium (metal of Cyprus), later shortened to cuprum. It is characterized by very good thermal and electrical conductivity, good mechanical workability and resistance to atmospheric corrosion. It is an essential component of a number of very important alloys.

Copper is associated with Venus and has always been considered alchemically to be the metal of Venus.

The healing properties of copper were known in ancient times. Aristotle is said to have always put himself to sleep with a copper ball in his hand. Doctors in the Far East used red copper powder mixed in milk or water to prevent bone fractures. In India, copper was used to treat skin and eye diseases. In Egypt and Syria, there is a custom of giving young children a copper ring on their foot and hand.

Informace o  minerálech  a jejich vlastnostech z hlediska esoteriky. 

Další informace

Barva

měděná

Materiál

electroforming, galvanoplastika, kovový list, Měď, měděný list, pokovené přírodniny

Styl

Extravagantní, Městský, Romantický, Veselý

Určení

Ženy

Kategorie produktů

Vybírejte ze šperků