Moje přítelkyně Hanka sepsala pravidla, ve kterých se často chybuje. A já si myslím, že by se mohla hodit i vám a tak s jejím souhlasem sdílím dál. 🙂

Staří Čechové znali sloveso -leviti. Z toho si odvodili levný, sleva. Nepodařilo se mi zatím dohledat, jaké všechny významy toto sloveso mělo, ale zřejmě se jim velmi zalíbilo, protože k němu přidávali různé předpony a přípony tvořili si slova jiná, i významově vzdálenější např. obleva, poleva, ale třeba taky ulejvák.

Od podstatného jména sleva se pak odvodilo sloveso slevit, a od toho slovesa pak další slovesné varianty.

Takže v češtině musíme rozlišovat:

slevit: já slevím, ty slevíš, on sleví…; ceny se sleví, ceny jsou sleveny; dokonavé sloveso, tzn. vyjadřuje dokončený děj, ale neumí vyjádřit přítomný čas;

slevovat: já slevuji/slevuju, ty slevuješ, on slevuje…; ceny se slevují, ceny jsou slevovány; nedokonavé sloveso, tzn. vyjadřuje neukončený děj v přítomnosti (něco začalo a trvá);

zlevnit: já zlevním, ty zlevníš, on zlevní…; ceny se zlevní, ceny jsou zlevněny; dokonavé sloveso, tzn. vyjadřuje dokončený děj, ale neumí vyjádřit přítomný čas;

zlevňovat: já zlevňuji/zlevňuju, ty zlevňuješ, on zlevňuje…; ceny se zlevňují, ceny jsou zlevňovány; nedokonavé sloveso, tzn. vyjadřuje neukončený děj v přítomnosti (něco začalo a trvá);

To z- na začátku je proto, že se jedná o změnu stavu, což je v češtině pravidlo, že když chceme vyjádřit, že něco bylo nějak a změnilo se to, tak na začátku píšeme z-, např. jako zčernat, zdražit, zbaštit, zdemolovat, zblbnout.

(Toto pravidlo o z– však neplatí beze zbytku, protože v češtině máme slova, která vyjadřují změnu stavu, a přesto u nich píšeme na začátku s-, klasickým příkladem je „shnilé jablko“. Ono vlastně i to slovo „sleva“ vyjadřuje změnu stavu. Dovolím si trochu teoretizovat: V češtině jsou tzv. slova stará (to je lingvistický termín), o nichž nevíme, kdy a jak vznikla, prostě přijímáme jako fakt, že tu byla „odjakživa“, kdežto pravidla se začala formulovat později a zpětně se na určitou část slov z různých důvodů nepoužila. Proto dodnes máme v češtině slova, na něž se pravidla nevztahují, a musíme si je tzv. „pamatovat.“)

Takže zkrácená verze: sleva píšeme na začátku se s-, to si musíme pamatovat, ale ceny jsou zlevněny, protože je to od zlevnit, a to je změna stavu.

Pozor na slovenštinu, tam je zľava (což ovšem znamená i zleva, ale to už je jiná pohádka).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.